Ostale ustanove i pravna lica

Zdravstvena ustanova Lječilište Gata - obavlja usluge bolničkog liječenja iz djelatnosti fizikalna medicina i rehabilitacija za osigurana lica sa područja USK-a.

Zavod za javno zdravstvo USK-a - obavlja usluge iz djelatnosti javnog zdravstva sekundarnog nivoa za osigurana lica sa područja Unsko-sanskog kantona: socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva, epidemiologija, higijena i preventivna zdravstvena zaštita mladih u školama i fakultetima.

Centar za srce Tuzla - Obavlja usluge gastroenterologije, urologije, kardiologije, kardiohirurgije, angiologije i vaskularne hirurgije .

Lječilište "REUMAL" Fojnica - obavlja usluge bolničkog liječenja iz djelatnosti fizikalna medicina i rehabilitacija za osigurana lica sa područja USK-a. .

Zdravstveno turistički centar “ Banja vrućica“- obavlja usluge bolničkog liječenja iz djelatnosti fizikalna medicina i rehabilitacija za osigurana lica sa područja USK-a. .