Arhiva clanaka

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (broj : 03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019 . i broj : 03-34-3084/19 od 31.05.2019. god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-34-5414/19 od dana 26.09.2019.godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS…
Na osnovu člana 26. I člana 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 12/15 i 9/19) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11 ) i Odluke o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije…
četvrtak, 28 Mart 2019 09:20

Obavijest 28.03.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BIH broj 39/14), Rješenja Ureda za žalbe Bosne i Hercegovine broj: JN2-01-07-1-801-6/18 od 24.01.2019. godine i na preporuku komisije za javnu nabavku broj: 03-49-604/19 od 04.02.2019. godine, u postupku javne nabavke Ulošci za inkontinenciju,…
petak, 04 Januar 2019 14:28

Premija za 2019.godinu

Obaviještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona da se premija za 2019.godinu može plaćati od 04.01.2019.godine do 30.04.2019.godine. PDF
Strana 1 od 8