ponedjeljak, 28 Mart 2016 09:34

Ponovni javni poziv za apoteke 2016

Ponovni Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom za 2016.god. PDF
Ponovljeni javni poziv za nabavku ortopedskih i drugih pomagala za osig. lica Zavoda za 2016.godinu PDF Obrazac za prijavu PDF
Javni poziv za dostavu ponuda za Program tercijarne zdravstvene zastite PDF Obrazac za prijavu PDF
Javni poziv za učešće u programu asistirane reprodukcije PDF Zahtjev za učešće u programu asistirane reprodukcije PDF