Na osnovu člana 70. stav 1.,2.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH", broj :39/14) i na osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BIH broj: JN2-01-07-1-687-6/18 od 27.12.2018. godine u postupku javne nabavke roba - trakica za određivanje šećera u krvi , PEN aplikatori i igle za dijabetičare,…
ponedjeljak, 23 Oktobar 2017 13:30

Tenderska dokumentacija

Pregovarački postupak održavanje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača PDF
Na osnovu člana 70 stav 1,2,4 i 6 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - Elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer za elektronske kartice za potrebe Zavoda PDF
petak, 28 Juli 2017 13:07

Javni poziv za apoteke - 20.07.2017.

Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a PDF