Četvrtak, 30 Svibanj 2019 13:02

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (broj: 03-34-1990/18 od 19.03.2018. i 03-34-2462/19 od 08.05.2019.), vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Javni oglas za prijem u radni odnos PDF
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 12/15), Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-2189/19 od 22.04.2019. godine, a u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja za…
Na osnovu člana 12. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik USK-a“, 8/10, 19/11) i Statuta zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik USK-a“, 12/15 i Odluke o izmjenama…
Na osnovu člana 8.stav1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH, 39/14), člana 7. Stav 3. I 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“, broj…
Stranica 2 od 19