srijeda, 03 Juli 2019 14:04

Javni poziv za dostavu prijava za uspostavu ugovornog odnosa radi pružanja farmaceutskih usluga izdavanja lijekova i medicinskih sredstava osiguranim licima ZZOUSK-a

Na osnovu člana 37., 38. I u skladu s članom 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97 , 7/02, 70/08 i 48/11 ), te na osnovu člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima , načinu i uslovima ugovaranja sa apotekama na Unsko-sanskom kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 16/08), Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona upućuje

 

JAVNI POZIV

 Za dostavu prijava za uspostavu ugovornog odnosa radi pružanja farmaceutskih usluga izdavanja lijekova i medicinskih sredstava osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

 

Poziv za podnošenje prijava

PDF

Ispravljena izjava iz tačke III. 3.

PDF

Read 1166 times