utorak, 08 Oktobar 2019 13:33

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (broj : 03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019 . i broj : 03-34-3084/19 od 31.05.2019. god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-34-5414/19 od dana 26.09.2019.godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Preuzimanje oglasa

PDF

Read 985 times