utorak, 15 Oktobar 2019 09:09

Javni poziv u svrhu planiranja posebnog programa za sufinansiranje specijalne hrane i bezglutenskog brašna

Na osnovu člana 33. stav1. alineja 15. statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK, broj:12/15 i 9/19 )direktor Zavoda, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 U SVRHU PLANIRANJA POSEBNOG PROGRAMA ZA SUFINANSIRANJE SPECIJALNE HRANE I BEZGLUTENSKOG BRAŠNA

 

Preuzimanje javnog poziva

PDF

Read 1019 times