Petak, 13 Rujan 2019 14:35

Obavještenje 13.09.2019. godine

Obavještavamo osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona da je produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 30.09.2019. godine. Izmjena odluke o neposrednom učešću osiguranih lica PDF
Ponedjeljak, 29 Srpanj 2019 08:04

Obavještenje 29.07.2019. godine

Javni poziv osiguranim licima za izbor i promjenu doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite Javni poziv PDF
Na osnovu člana 37., 38. I u skladu s članom 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97 , 7/02, 70/08 i 48/11 ), te na osnovu člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima , načinu i uslovima ugovaranja sa apotekama na Unsko-sanskom kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog…
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala , zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ ,…
Stranica 1 od 19