• O zavodu

  Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać osnovan je Odlukom Skupštine USK-a, na sjednici održanoj dana 05.08.1998. godine. Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonskim i podzakonskim propisima, kantonalnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

  Više...
 • Osiguranje

  Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.

  Više...
 • Dokumenti

  Na našoj stranici možete pronaći većinu pravnih propisa vezanih za zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

  Više...
 • Ugovorne zdravstvene ustanove

  Primjena prava na zdravstvenu zaštitu osigurava se kroz ugovaranje između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i zdravstvenih ustanova , saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Obavještenje 13.09.2019. godine

13-09-2019 Hits:47 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Obavještavamo osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona da je produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 30.09.2019. godine.   Izmjena odluke o neposrednom učešću osiguranih lica PDF Pročitaj vijest

Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku o…

23-08-2019 Hits:155 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala , zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ ,... Pročitaj vijest

Obavještenje 29.07.2019. godine

29-07-2019 Hits:196 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Javni poziv osiguranim licima za izbor i promjenu doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite   Javni poziv PDF Pročitaj vijest

Javni poziv za dostavu prijava za uspostavu ugovornog odnosa radi pružanja farma…

03-07-2019 Hits:418 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 37., 38. I u skladu s članom 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97 , 7/02, 70/08 i 48/11 ), te na osnovu člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima , načinu i uslovima ugovaranja sa apotekama na Unsko-sanskom kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog... Pročitaj vijest

Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku o…

21-06-2019 Hits:351 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala , zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ ,... Pročitaj vijest

Javni oglas za prijem u radni odnos

30-05-2019 Hits:478 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (broj: 03-34-1990/18 od 19.03.2018. i 03-34-2462/19 od 08.05.2019.), vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje   JAVNI OGLAS  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS   Javni oglas za prijem u radni odnos PDF Pročitaj vijest

Premija

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice