Prijava na zdravstveno osiguranje

U sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja ulazi se prijavom na zdravstveno osiguranje. Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Unsko sanski kanton (“Sl.glasnik USK”, broj 6/99, 15/04, 20/04 i 17/05) su propisani obveznici obračunavanja i uplate doprinosa, koji su ujedno obavezni izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje.

Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje vrši se u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 42/09, 109/12) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/09, 38/10, 77/10 i 9/11) u nadležnim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH.

Obrasci za prijavu/upis u jedinstveni sistem sa uputama za popunjavanje su dostupni na WEB stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba) i u poreznim ispostavama.

U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać vrši se registracija članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije i registracija inostranih osiguranika, te ovjera zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica (osiguranike i članove porodice).

Od januara 2011. godine, u Poreznoj upravi Federacije BiH uspostavljena je jedinstvena baza podataka koja sadržava informacije o svim poslodavcima kao i svim prijavljenim i uplaćenim doprinosima, uključujući i podatke o uplati obaveznog zdravstvenog osiguranja prijavljenim zaposlenicima. Na ovaj način Porezna uprava prati sve poslodavce koji su po zakonu odgovorni za redovnu uplatu doprinosa, te vrše kontrolu prijavljenih i izvršenih uplata.

Pregled obveznika prijave/ promjene/ odjave na zdravstveno osiguranje za pojedine kategorije osiguranih lica je dat u tabelarnom pregledu u prilogu ispod: tabela 1