Arhiva clanaka

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
četvrtak, 28 Mart 2019 09:20

Obavijest 28.03.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BIH broj 39/14), Rješenja Ureda za žalbe Bosne i Hercegovine broj: JN2-01-07-1-801-6/18 od 24.01.2019. godine i na preporuku komisije za javnu nabavku broj: 03-49-604/19 od 04.02.2019. godine, u postupku javne nabavke Ulošci za inkontinenciju,…
petak, 04 Januar 2019 14:28

Premija za 2019.godinu

Obaviještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona da se premija za 2019.godinu može plaćati od 04.01.2019.godine do 30.04.2019.godine. PDF
ponedjeljak, 19 Novembar 2018 12:12

Obavijest 19.11.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BIH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku od 15.11.2018, u postupku javne nabavke LOT-2 stalni folijev kateter i gel za kateterizaciju direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je donio: Odluka O izboru najpovoljnijeg…
četvrtak, 08 Novembar 2018 13:22

Obavijest 08.11.2018. godine

Na osnovu člana 218 Zakona o upravnom postupku (SL.Novine F BIH 2/98 ) i člana 100 i 110 Zakona o javnim nabavkama (SL.Novine BIH broj 39/14) u predmetu Orto-Physical iz Tuzle , direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać donosi : Zaključak PDF