Arhiva clanaka

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
četvrtak, 31 Oktobar 2019 14:44

Pravilnik o kriterijima za upućivanje osiguranih lica ZZOUSK-a, na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju

Na osnovu člana 26. I člana 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 12/15 i 9/19) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11 ) i Odluke o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 21/09), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na 2. sjednici , održanoj 30.10.2019. godine, donio je:

 

PRAVILNIK

 O kriterijima za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravsvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju

 

Preuzimanje Pavilnika

PDF

Read 460 times