Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14 ), a u vezi s članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije…
Javni poziv PDF
Tabelu ugovornih isporučioca možete pogledati u prilogu ovog dokumenta. Ugovorni isporučioci BMP
Stranica 18 od 18