Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba-ortopedska pomagala PDF
ponedjeljak, 28 Mart 2016 09:34

Ponovni javni poziv za apoteke 2016

Ponovni Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom za 2016.god. PDF
Ponovljeni javni poziv za nabavku ortopedskih i drugih pomagala za osig. lica Zavoda za 2016.godinu PDF Obrazac za prijavu PDF
Javni poziv za dostavu ponuda za Program tercijarne zdravstvene zastite PDF Obrazac za prijavu PDF