utorak, 08 Oktobar 2019 13:33

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (broj : 03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019 . i broj : 03-34-3084/19 od 31.05.2019. god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-34-5414/19 od dana 26.09.2019.godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS…
Na osnovu članova 48., 49., 50., i 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 12/15 i 9/19), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Bihać, na…
Na osnovu člana 26. i člana 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 12/15 i 9/19), a u vezi sa članom 32. i 41. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i Pravilnika o…
petak, 13 Septembar 2019 14:35

Obavještenje 13.09.2019. godine

Obavještavamo osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona da je produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 30.09.2019. godine. Izmjena odluke o neposrednom učešću osiguranih lica PDF
Strana 1 od 19