petak, 08 Septembar 2017 22:03

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - elektronske zdravstvene kartice

Na osnovu člana  70 stav 1,2,4 i 6  Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - Elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer za elektronske kartice za potrebe Zavoda

PDF

Read 1118 times