petak, 18 Januar 2019 11:36

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 70. stav 1.,2.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH", broj :39/14) i na osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BIH broj: JN2-01-07-1-687-6/18 od 27.12.2018. godine u postupku javne nabavke roba - trakica za određivanje šećera u krvi , PEN aplikatori i igle za dijabetičare, v.d. Direktor-a Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a donosi:

 

ODLUKU

 O poništenju postupka javne nabavke

 

Odluka o poništenju

PDF

Read 714 times