Srijeda, 26 Rujan 2018 13:52

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za korekciona stakla,korekciona stakla plastična, prizme, okviri za naočale i kontaktna sočiva

Na osnovu člana 64. Stav 1. Tačka b, člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku od 24.09.2018 godine , u postupku javne nabavke korekcioni stakala , korekciona stakla plastična, prizme, okviri za naočale i kontaktna sočiva direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je donio:

 

ODLUKU

 O izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PDF

Pročitano 726 puta