Srijeda, 26 Rujan 2018 12:51

Obavještenje 26.09.2018. godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu (SL.glasnik USK-a 17/16), i na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva , rada i socijalne politike broj 09-37-10601-1/18 , zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 Svim osiguranim licima da izvrše izbor/promjenu doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite do 30.09.2018.godine

 

javni poziv

PDF

Pročitano 387 puta