petak, 05 April 2019 15:37

Javni poziv za dostavu ponuda za 2019.godinu za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije

Na osnovu člana 8.stav1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH, 39/14), člana 7. Stav 3. I 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“, broj : 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj : 01-02-1515/19 od 24.03.2019. godine) i Odluke Upravnog odbora broj : 01-37-1629/19 od 29.03.2019. godine . Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružati u zdravstvenim ustanovama vam područja Unsko-sanskog kantona

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje  usluga fizikalne medicine i rehabilitacije koje će se pružati u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko-sanskog kantona

PDF

Read 708 times