ponedjeljak, 26 Mart 2018 13:33

Javni poziv za dostavu ponuda za 2018.godinu za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13) i člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine) direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje  usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za 2018. godinu

PDF

Read 1111 times