USK

Bihać

Sjedište ZZO USK-a

adresa: PETOG KORPUSA 10

tel: +38737222621

e-mail: info@zzousk.ba

V.D. Direktor: Sanel Bajramović, diplomirani pravnik

 
USK

Bihać

Sjedište ZZO USK-a

adresa: PETOG KORPUSA 10

tel: +38737222621

e-mail: admin@zzousk.ba

V.D. Direktor: Sanel Bajramović, diplomirani pravnik

 

USK

Bihać

ZZO - Poslovnica Bihać

adresa: SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB

tel: +38737311786

e-mail: poslovnica.bihac@zzousk.ba

rukovodilac: Šemsudin Dervić, dipl.ecc.

 
USK

Velika Kladuša

ZZO - Poslovnica Velika Kladuša

adresa: TRG AHMETA MRŽLJAKA BB

tel: +38737770107

e-mail: poslovnica.vkladusa@zzousk.ba

rukovodilac: Hasib Sefić, ecc.

 
USK

Bužim

ZZO - Poslovnica Bužim

adresa: TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA BB

tel: +38737410119

e-mail: poslovnica.buzim@zzousk.ba

rukovodilac: Fatima Ćatić, pravnik

 
USK

Cazin

ZZO - Poslovnica Cazin

adresa: HASANA MUJEZINOVIĆA BB

tel: +38737514012

e-mail: poslovnica.cazin@zzousk.ba

rukovodilac: Rifeta Smajić, ecc.

 
USK

Bosanska Krupa

ZZO - Poslovnica Bosanska Krupa

adresa: UL 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB

tel: +38737471055

e-mail: poslovnica.bkrupa@zzousk.ba

rukovodilac: Adis Hamzić, dipl.kriminalist

 
USK

Sanski Most

ZZO - Poslovnica Sanski Most

adresa: UL STANIČKA BB

tel: +38737686028

e-mail: poslovnica.smost@zzousk.ba

rukovodilac: Mirnes Alagić, dipl.pravnik

 
USK

Bosanski Petrovac

ZZO - Poslovnica Bosanski Petrovac

adresa: UL BOSANSKA BB

tel: +38737881027

e-mail: poslovnica.bpetrovac@zzousk.ba

rukovodilac: Smajil Ćosić, ecc.

 
USK

Ključ

ZZO - Poslovnica Ključ

adresa: UL KULINA BANA BB

tel: +38737661017

e-mail: poslovnica.kljuc@zzousk.ba

rukovodilac: Mirza Filipović, ecc.

 

Stručni suradnik za INO osiguranje, liječenje u inostranstvu i liječenje van kantona

Kontakt

Samira Sijamhodžić, dipl.prav

Adresa:
PETOG KORPUSA 10 Bihać 77000

Telefon: +38737220077

Kontakt obrazac

Pošalji e-mail. Sva polja s oznakom * su obavezna.