USK

Bihać

Sjedište ZZO USK-a

adresa: PETOG KORPUSA 10

tel: +38737222621

e-mail: info@zzousk.ba

Direktor: dipl.pravnik Izet Mustafić

 
USK

Bihać

Sjedište ZZO USK-a

adresa: PETOG KORPUSA 10

tel: +38737222621

e-mail: admin@zzousk.ba

Direktor: dipl.pravnik Izet Mustafić

 

USK

Bihać

ZZO - Poslovnica Bihać

adresa: SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB

tel: +38737311786

e-mail: poslovnica.bihac@zzousk.ba

rukovodilac: Rusmir Midžić, diplomirani pravnik

 
USK

Velika Kladuša

ZZO - Poslovnica Velika Kladuša

adresa: TRG AHMETA MRŽLJAKA BB

tel: +38737770107

e-mail: poslovnica.vkladusa@zzousk.ba

rukovodilac: Hasib Sefić, ecc.

 
USK

Bužim

ZZO - Poslovnica Bužim

adresa: TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA BB

tel: +38737410119

e-mail: poslovnica.buzim@zzousk.ba

rukovodilac: Fatima Ćatić, pravnik

 
USK

Cazin

ZZO - Poslovnica Cazin

adresa: HASANA MUJEZINOVIĆA BB

tel: +38737514012

e-mail: poslovnica.cazin@zzousk.ba

rukovodilac: Senka Dizdarević, ecc.

 
USK

Bosanska Krupa

ZZO - Poslovnica Bosanska Krupa

adresa: UL 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB

tel: +38737471055

e-mail: poslovnica.bkrupa@zzousk.ba

rukovodilac: Adis Hamzić, dipl.kriminalist

 
USK

Sanski Most

ZZO - Poslovnica Sanski Most

adresa: UL STANIČKA BB

tel: +38737686028

e-mail: poslovnica.smost@zzousk.ba

rukovodilac: Mirnes Alagić, dipl.pravnik

 
USK

Bosanski Petrovac

ZZO - Poslovnica Bosanski Petrovac

adresa: UL BOSANSKA BB

tel: +38737881027

e-mail: poslovnica.bpetrovac@zzousk.ba

rukovodilac: Smajil Ćosić, ecc.

 
USK

Ključ

ZZO - Poslovnica Ključ

adresa: UL KULINA BANA BB

tel: +38737661017

e-mail: poslovnica.kljuc@zzousk.ba

rukovodilac: Belkisa Hrnjić, ecc.

 

Kontakt lista odjeljenja ZZO USK-a

Ime Pozicija Telefon Kanton/Općina
Direktor dipl.pravnik Izet Mustafić +38737222621 Bihać
Nezavisni interni revizor Almir Lipovača, dipl.ecc. 037/222-971 Bihać
Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove Hasan Redžić, dipl.ecc. 037/228-095 Bihać
Odjeljenje za pravne i opšte poslove Ivaniš Baltić Isidora, Bachelor prava 037/220-073 Bihać
Odjeljenje za sprovođenje zdravstvenog osiguranja i analitičko planske poslove Ibrahim Tatarević , dipl.ecc. 037/228-094 Bihać
Stručni suradnik za INO osiguranje, liječenje u inostranstvu i liječenje van kantona Samira Sijamhodžić, dipl.prav +38737220077 Bihać
Odjeljenje za kontrolu Aida Dervišević; dipl.ecc. 037/222-328 Bihać
Odjeljenje za nabavke i informatičke poslove Amel Mulalić, dipl. pravnik 037/222/971 Bihać