• 1
  • 2
  • 3

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko-specijalistič…

29-05-2020 Hits:67 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj: 01-02-1515/19 od 24.03.2019. godine), Odluke Upravnog odbora broj:... Pročitaj vijest

Javni poziv za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa zdravst…

11-05-2020 Hits:235 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj: 01-02-1515/19 od 24.03.2019. godine), Odluke Upravnog odbora broj: 01-37-2063/20... Pročitaj vijest

Saopštenje za osigurana lica Zavoda, poslodavce i ugovorne zdravstvene ustanove

24-04-2020 Hits:420 ZZO vijesti ZZO Admin

Dana 16.03.2020. godine na 214. tematskoj sjednici Vlade Federacije BiH donešena je Odluka o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19) a koja je proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH   U vezi s tim, a u cilju pojašnjenja zakonskih odredbi o mogućnosti... Pročitaj vijest

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2020. g…

17-04-2020 Hits:242 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), sačinjen je   Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini     JAVNI POZIV PREUZIMANJE Pročitaj vijest

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih - restoranskih usluga u…

17-04-2020 Hits:180 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), sačinjen je   Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih - restoranskih usluga     JAVNI POZIV PREUZIMANJE Pročitaj vijest

Javni poziv za nabavku notarskih usluga

03-04-2020 Hits:238 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), sačinjen je   Javni poziv za nabavku notarskih usluga     JAVNI POZIV PREUZIMANJE Pročitaj vijest

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice

 

Premija