• O zavodu

  Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać osnovan je Odlukom Skupštine USK-a, na sjednici održanoj dana 05.08.1998. godine. Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonskim i podzakonskim propisima, kantonalnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

  Više...
 • Osiguranje

  Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.

  Više...
 • Dokumenti

  Na našoj stranici možete pronaći većinu pravnih propisa vezanih za zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

  Više...
 • Ugovorne zdravstvene ustanove

  Primjena prava na zdravstvenu zaštitu osigurava se kroz ugovaranje između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i zdravstvenih ustanova , saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

04-03-2019 Hits:62 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama (SL. Glasnik BiH broj39/14) u postupku javne nabavke vrećice za urostomu sa podlogom, vrećice za kolostomu, vrećice za ileostomu, pojas za stomu i pastu za bolje naljeganje na preporuku Komisije za javne nabavke od 13.02.2019... Pročitaj vijest

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

18-01-2019 Hits:177 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 70. stav 1.,2.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH", broj :39/14) i na osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BIH broj: JN2-01-07-1-687-6/18 od 27.12.2018. godine u postupku javne nabavke roba - trakica za određivanje šećera u krvi , PEN aplikatori i igle za dijabetičare,... Pročitaj vijest

Premija za 2019.godinu

04-01-2019 Hits:1026 ZZO vijesti ZZO Admin

  Obaviještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona da se premija za 2019.godinu može plaćati od 04.01.2019.godine do 30.04.2019.godine. PDF Pročitaj vijest

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

18-12-2018 Hits:217 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 69. tačka 3. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH ", broj: 39/14) u postupku javne nabavke roba, uložaka za inkontinenciju, pelena, rukavica nesterilnih i posteljna podloga na preporuku Komisije za javne nabavke broj 03-49-7697/18 od 13.12.2018. godine, v.d. Direktor-a Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a... Pročitaj vijest

Obavijest 19.11.2018. godine

19-11-2018 Hits:291 ZZO vijesti ZZO Admin

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BIH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku od 15.11.2018, u postupku javne nabavke LOT-2 stalni folijev kateter i gel za kateterizaciju direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je donio:   Odluka O izboru najpovoljnijeg... Pročitaj vijest

Obavijest 08.11.2018. godine

08-11-2018 Hits:307 ZZO vijesti ZZO Admin

Na osnovu člana 218 Zakona o upravnom postupku (SL.Novine F BIH 2/98 ) i člana 100 i 110 Zakona o javnim nabavkama (SL.Novine BIH broj 39/14) u predmetu Orto-Physical iz Tuzle , direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać donosi :   Zaključak PDF Pročitaj vijest

Premija

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice