• O zavodu

  Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać osnovan je Odlukom Skupštine USK-a, na sjednici održanoj dana 05.08.1998. godine. Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonskim i podzakonskim propisima, kantonalnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

  Više...
 • Osiguranje

  Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.

  Više...
 • Dokumenti

  Na našoj stranici možete pronaći većinu pravnih propisa vezanih za zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

  Više...
 • Ugovorne zdravstvene ustanove

  Primjena prava na zdravstvenu zaštitu osigurava se kroz ugovaranje između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i zdravstvenih ustanova , saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Premija za 2017.godinu - dodatne informacije

16-12-2016 Hits:668 ZZO vijesti ZZO Admin

    Osigurana lica koja uplate premiju, kao i osigurana lica koja su oslobođena od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite, oslobođena su sudjelovanja u troškovima plaćanja slijedećih usluga: PDF Pročitaj vijest

Premija za 2017.godinu

16-12-2016 Hits:559 ZZO vijesti ZZO Admin

  Obaviještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona da se premija za 2017.godinu može plaćati od 15.12.2016.godine do 30.04.2017.godine. PDF Pročitaj vijest

E-recept u tuzlanskom kantonu

22-11-2016 Hits:205 ZZO vijesti ZZO Admin

  ZZO USK-a implementaciju e-recepta uspješno je okončao u maju tekuće godine, a nakon pozitivnih iskustava, implementaciju istog pokrenuo i tuzlanski kanton, što potvrđuje članak u prilogu. PDF Pročitaj vijest

Obavještenje za javnost - 08.11.2016.godine

09-11-2016 Hits:384 ZZO vijesti ZZO Admin

  Poštovana osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona… PDF Pročitaj vijest

Novi uplatni racun Zavoda

31-05-2016 Hits:961 ZZO vijesti ZZO Admin

Obavještavaju se obveznici uplate doprinosa  da je za uplatu javnih prihoda prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona došlo do izmjene, dosadašnji račun zamijenjen je novim računom otvorenim kod:Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo, broj:141-475-53200244-86. Izmjena računa objavljena jeu "Službenim novinama FBiH", broj: 33/16 od 29.04.2016. godine, Pravilnikom o načinu uplate... Pročitaj vijest

Premija

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice